Algemene Voorwaarden

1. inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website of de aankoop van producten die via onze website worden aangeboden.

1.2 Gedefinieerde termen en interpretaties van deze algemene voorwaarden worden uiteengezet in sectie 26.

2. Aanvaarding

2.1 U verklaart en garandeert dat:
(a) u een natuurlijk persoon bent en ten minste 18 jaar oud bent;
(b) u bevoegd bent om een bindend contract met ons aan te gaan; en

(c) u niet wordt verhinderd door toepasselijke wetten of verdragen om een wettelijk bindend contract met ons aan te gaan.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om een schriftelijke bevestiging te vragen van uw autorisatie om deze Voorwaarden te accepteren.

2.3 U verklaart en garandeert dat u niet:
(a) bent veroordeeld voor een computer- of internetgerelateerde overtreding; en

(b) eerder Producten of toegang tot de Site zijn geweigerd.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren indien wij van mening zijn dat een dergelijke weigering noodzakelijk of gepast is.

2.5 Het plaatsen van een bestelling betekent

(a) Uw verklaring en garantie dat u deze algemene voorwaarden accepteert en de algemene voorwaarden zorgvuldig en volledig hebt gelezen;

(b) Je aanbod om de Bestelling uitsluitend in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te kopen;

(c) Je acceptatie dat elke Orderbevestiging uitsluitend op basis van deze Voorwaarden wordt gemaakt; en

(d) Je verplichting jegens ons om deze Voorwaarden na te leven.

2.6 Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website of Producten te kopen.

2.7 U dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden om:

(a) informatie naar of via onze website te verzenden; of (b) een product te kopen.

2.8 Door onze website te bezoeken, producten te kopen of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden:

(a) gaat u ook akkoord met ons Privacybeleid; en

(b) accepteer je en ga je akkoord met ons Beleid voor acceptabel gebruik (zie sectie 12 hieronder voor meer informatie).

2.9 Wij raden u aan een kopie van deze algemene voorwaarden af te drukken zodat u deze later kunt raadplegen.

2.10 Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u geen bestelling te plaatsen of met ons te communiceren.

3. persoonlijk gebruik

U erkent dat u de Website zult gebruiken om producten te kopen voor uw eigen

persoonlijk en niet-commercieel gebruik, als opdrachtgever en niet als agent of namens een andere persoon.

4. prijs

4.1 De prijzen voor Producten die op onze Website staan vermeld, zijn inclusief leveringskosten maar exclusief eventuele kosten, belastingen, heffingen, toeslagen of soortgelijke

overheidsheffingen ("belastingvrij en onbelast").

4.2 Alle rechten, kosten, heffingen, belastingen of andere overheidsheffingen en -verklaringen die van toepassing zijn op de invoer van de Producten op het afleveradres zijn voor uw verantwoordelijkheid

en komen voor uw rekening en zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Voor alle leveringen kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Naast de verzendkosten omvat dit ook de kosten van douanerechten of invoer-BTW, aangezien de goederen vanuit een niet-EU-land (China) worden verzonden. Of douanerechten verschuldigd zijn over een product, moet voor de bestelling worden verduidelijkt met onze klantenservice. Douanerechten of invoerbelasting worden niet door ons betaald en zijn

van de

Koper te dragen. Onze goederen worden altijd "belastingvrij en onbelast" verzonden. De koper is de "geregistreerde importeur" en is verantwoordelijk voor de correcte betaling van douane- en/of

of invoerrechten en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van het

land van invoer volledig naleven. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douane- en invoerrechten van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. De koper is verplicht om de naleving van

De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of alle wetten en regels van het importerende land worden nageleefd.

4.3 Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van producten die op onze website worden weergegeven, juist zijn. Er kunnen echter gevallen zijn

waar fouten kunnen optreden. Als we ontdekken dat er een prijsfout is opgetreden, zullen we u zo snel mogelijk informeren en u de optie geven om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen of als we geen reactie van u ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.
reactie van u ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en krijgt u het volledige bedrag terugbetaald. Als u ervoor kiest om uw bestelling te herbevestigen, zorgen we voor de levering van uw bestelling en factureren of betalen we u de bedragen terug zoals vermeld in ons bericht aan u kort nadat we uw herbevestiging hebben ontvangen.

Uw bestelling wordt aangegeven door de betalingsvorm en betaalmethode die u voor de bestelling hebt gebruikt.

4.4 Wij zijn niet verplicht om een bestelling uit te voeren als de prijs die is aangegeven
op de Website onjuist is (zelfs nadat u een orderbevestiging hebt ontvangen).

4.5 Prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op een bestelling waarvoor een orderbevestiging is verzonden.

5. Een bestelling plaatsen

5.1 Zodra je een bestelling hebt geplaatst, zijn alle bestellingen afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Als wij voldoende voorraad hebben om uw bestelling uit te voeren, ontvangt u een orderbevestiging, die onze ontvangstbevestiging van uw bestelling vormt. In het geval van leveringsmoeilijkheden of het niet beschikbaar zijn van voorraad om je bestelling uit te voeren, zullen we je per e-mail op de hoogte stellen en eventuele betalingen voor de bestelling terugbetalen.

5.2 Een contract komt alleen tot stand als wij u een Bestelbevestiging hebben gestuurd en alleen met betrekking tot het (de) Product(en) in de Bestelbevestiging. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van het contract en zijn opgenomen met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

5.3 Als uw bestelling uit meer dan één Product bestaat, kunnen de Producten in afzonderlijke leveringen op afzonderlijke tijdstippen aan u worden geleverd.

5.4 Wij behouden ons het recht voor om Producten te allen tijde van de Website te verwijderen.

te allen tijde te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om materiaal of inhoud van de Website aan te passen of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk

u of een derde partij voor het verwijderen van een product van onze

Website of het bewerken of verwijderen van materiaal of inhoud van onze Website.

5.5 Wij behouden ons het recht voor om een door u geplaatste bestelling te allen tijde te weigeren of af te wijzen (ook nadat wij een orderbevestiging hebben verzonden). Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor een annulering of afwijzing van een bestelling.

5.6 Als we je bestelling annuleren nadat we de betaling hebben ontvangen (en ook nadat we een Bestelbevestiging hebben verzonden), ontvang je het volledige bedrag van de betaling voor de bestelling terug.

6. Betaling

6.1 U kunt de Producten betalen via een van de betalingsproviders die op onze website staan vermeld.

6.2 U kunt uw bestelling ook geheel of gedeeltelijk betalen met een door ons verstrekte actievoucher. Promotiebonnen kunnen alleen online worden ingevoerd bij het afrekenen.

6.3 Wij kunnen gebruik maken van betalingsverwerkers om betalingen tussen u en ons te verwerken. U gaat ermee akkoord dat wij documenten en informatie over u kunnen delen

met de betalingsverwerkers, inclusief documenten en informatie die uw persoonlijke gegevens bevatten.

6.4 Wij zijn geen gereguleerde betalingsverwerker of geldserviceprovider en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele betalingsfouten of problemen veroorzaakt door betalingsproviders.

6.5 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige gegevens in het betalingsproces en alle betalingen moeten worden verricht met uw eigen middelen. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat:

(a) de betaalmethode die voor de betaling wordt gebruikt, van jou is;

(b) je, indien van toepassing, de wettelijke eigenaar bent van de Promotiebon; en

(c) je over voldoende geld of krediet beschikt om de betreffende Bestelling te betalen.

6.6 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van jouw creditcards, debitcards of prepaidkaarten door derden, zelfs als
dergelijke kaarten als gestolen zijn opgegeven. Wij kunnen frauduleuze betalingen of andere illegale activiteiten melden aan alle relevante autoriteiten (inclusief kredietinformatiebureaus).

6.7 U zult niet:

(a) een terugboeking doen of proberen te doen met betrekking tot een betaling die u hebt gedaan voor Producten; of

(b) door u gedane betalingen met betrekking tot Producten terugdraaien.

6.8 U zult ons vrijwaren en ons volledig schadeloos stellen met betrekking tot terugboekingen of chargebacks van door u gedane betalingen en met betrekking tot eventuele verliezen,

kosten, aansprakelijkheden of onkosten die voor ons voortvloeien uit of in verband staan met dergelijke terugboekingen of terugboekingen.

7. Levering

7.1 Wij streven ernaar uw bestelling af te leveren op het afleveradres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven.

7.2 Wanneer u uw bestelling uitcheckt, geven wij een geschatte leverdatum.

7.3 Wij kunnen u op de hoogte stellen als het onwaarschijnlijk is dat wij de geschatte leverdatum kunnen halen, maar wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schade, lasten of uitgaven die voortvloeien uit een late levering voor zover toegestaan door de wet.

7.4 Het is mogelijk dat wij Producten op bepaalde locaties niet kunnen leveren. In dat geval stellen wij u hiervan op de hoogte en zorgen wij ervoor dat de bestelling wordt geannuleerd en terugbetaald of dat de bestelling wordt afgeleverd op een alternatief afleveradres dat door u is bevestigd.

7.5 Alle risico van het Product gaat op u over bij aflevering op het afleveradres, tenzij de aflevering wordt vertraagd door een schending van uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden. Het risico gaat over op het moment dat de levering
zou hebben plaatsgevonden zonder uw schending.

7.6 Als u niet in staat bent om de levering of het ophalen van uw bestelling te accepteren, kunnen we een kaartje achterlaten met instructies voor het opnieuw leveren of ophalen door de vervoerder.

ophalen door de vervoerder.
7.7 Als bezorgen of ophalen onredelijk is van jouw kant

Als je de bezorging of het ophalen van je bestelling bij de vervoerder uitstelt of nalaat, kunnen we je alle kosten in rekening brengen die we redelijkerwijs moeten maken voor het terugsturen van je bestelling.
andere kosten die we redelijkerwijs moeten maken om de bestelling terug te sturen naar de verzender, onverminderd andere kosten die wij in rekening kunnen brengen. Rechten of rechtsmiddelen.

7.8 De goederen worden binnen 2-20 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. De normale levertijd is 7-12 werkdagen,
in speciale gevallen tot 4 weken, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het artikel. De eigenaar verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt verzonden vanaf de fabrikant zodra de gehele bestelling daar op voorraad is.

7.9 Alle rechten, heffingen, douanerechten, belastingen of andere overheidsheffingen en verklaringen die van toepassing zijn op de invoer van de producten naar het

afleveradres zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid en zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten.

zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Voor alle leveringen kunnen

extra kosten ontstaan in individuele gevallen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is

en die door de klant moeten worden gedragen. Naast vrachtkosten omvat dit

vrachtkosten evenals kosten voor douanerechten of invoer-BTW, aangezien

de goederen worden verzonden vanuit een niet-EU-land (China).

Douanerechten op een product moeten worden verduidelijkt met onze klantenservice

voordat u bestelt. Douanerechten of btw bij invoer worden niet door ons betaald en zijn voor rekening van de koper.

Koper te dragen. Onze goederen worden altijd "belastingvrij en onbelast" verzonden.

De koper is de "geregistreerde importeur" en is verantwoordelijk voor de juiste

betaling van douanerechten en/of
of invoerbelasting en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften

van het importerende land volledig worden nageleefd. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, moet u het volgende controleren
de douanerechten en invoerbelasting van uw land voordat u uw bestelling plaatst. De koper is verplicht om de naleving van alle

wet- en regelgeving van het importerende land bij ontvangst van de goederen.

8. Annulering of wijziging van bestellingen

8.1 Zodra een bestelling via onze website is geplaatst, kunt u deze annuleren of wijzigen door ons een e-mail te sturen.

8.2 Als een bestelling eenmaal is ingepakt, kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd; in plaats daarvan moet de bestelling

bestelling aan ons geretourneerd worden in overeenstemming met artikel 10 hieronder. Aangezien onze goederen

vanuit Azië, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de goederen

al naar je onderweg zijn, is het niet mogelijk om te annuleren. Wacht tot je de goederen hebt ontvangen

de goederen hebt ontvangen en stuur ze dan naar ons terug. U kunt ons natuurlijk wel vooraf informeren

over uw annulering. Om een zo snel mogelijke terugzending te garanderen, vragen we je om ons een verzendbevestiging te sturen. Een vervroegde terugbetaling is ten vroegste 16 weken na

ontvangst van de bestelling als de goederen nog niet zijn ontvangen.

8.3 Omdat we met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen onmiddellijk na verzending geactiveerd.
na verzending. Daarom kunnen we het verzendproces helaas niet onderbreken tot aan de

levering, dus terugbetalingen voor ontvangst van de goederen zijn alleen mogelijk tot 24 uur na het plaatsen van de bestelling.

9. Defecte producten

9.1 U erkent dat de Producten standaardproducten zijn en niet op maat zijn gemaakt om aan uw specifieke eisen te voldoen.

9.2 Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen op de Website worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of andere verklaringen.

9.3 De afbeeldingen van de producten kunnen enigszins afwijken van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

9.4 Als het product dat u ontvangt defect is, kunt u ons een e-mail sturen waarin u ons informeert over het te retourneren product en een foto van het defecte product bijvoegt.

9.5 U kunt het product aan ons retourneren in overeenstemming met artikel 10.

9.6 Wij zullen het product bij ontvangst inspecteren. Onze verwerkingstijd is

af van uw bestelling.
9.7 Wij stellen u per e-mail op de hoogte als wij ervan overtuigd zijn dat het product defect is.

9.8 Onze enige verplichting jegens u met betrekking tot defecte producten is ofwel (naar eigen goeddunken):

(a) het product vervangen en de verzendkosten betalen voor levering van de producten op het afleveradres, waarvoor u wordt gevraagd om

het defecte Product aan ons retourneert, waarna wij een vervangend Product op het afleveradres zullen afleveren; of

(b) u een bedrag betalen dat gelijk is aan de kosten van het Product en het retourneren van het defecte Product aan ons. Wij betalen u dit bedrag door storting op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen en met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode.

9.9 Als we vaststellen dat het product niet defect is, kunnen we, naar eigen goeddunken, besluiten om u de aankoopprijs van het product niet terug te betalen en kunnen we van u verlangen dat u betaalt

alle redelijke servicekosten te betalen via de betaalmethode die voor de bestelling is gebruikt. in rekening worden gebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schade, vergoedingen of onkosten die voortvloeien uit

dit artikel voor zover de wet dit toestaat.

10. Retourneren en restitutie

10.1 Ons retourbeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden,
op basis waarvan u onze website kunt bezoeken en gebruiken.

10.2 Als u niet helemaal tevreden bent met uw bestelling, kunt u ons een e-mail sturen waarin u aangeeft welk product u wilt retourneren en het product aan ons retourneren.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

10.3 Retourzending en kosten zijn voor rekening en ten laste van de klant.

10.4 De klant heeft alleen recht op restitutie als het product door ons is ontvangen. Wij zullen het geretourneerde product bij aankomst inspecteren.

10.5 U zorgt ervoor dat het product naar ons wordt verzonden in dezelfde staat als waarin u het heeft ontvangen en dat het goed is verpakt. Het product moet ongebruikt zijn, er mag niet geknoeid zijn met de labels van het product en het product moet in de originele verpakking zitten.

Als een product in een ongeschikte staat aan ons wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor de retourzending van het product niet te accepteren.

10.6 Onze verwerkingstijd voor retourzendingen is afhankelijk van uw bestelling.

10.7 Als we tevreden zijn met de staat van het geretourneerde product, sturen we je een e-mail waarin we je retour autoriseren. Een terugbetaling zal binnenkort worden uitgegeven op de betaalmethode die is gebruikt voor de bestelling
gebruikt voor de bestelling nadat we je een bericht hebben gestuurd dat je retourzending is geautoriseerd.

10.8 De annulering is voltooid wanneer wij de fysieke goederen hebben ontvangen.

10.9 Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere levertijden zijn waarop wij geen invloed hebben. Als de goederen al onderweg naar u zijn, is een annulering niet mogelijk. Wacht tot u de goederen hebt

de goederen hebt ontvangen en stuur ze dan naar ons terug.
U kunt ons natuurlijk wel van tevoren op de hoogte stellen van uw

annulering. Om een zo snel mogelijke terugzending te garanderen, vragen we je om ons een verzendbevestiging te sturen. Een vroegtijdige terugbetaling is ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling mogelijk als de goederen niet zijn ontvangen.

11. Vouchers

11.1 U kunt onze promotionele vouchers of kortingen gebruiken tijdens het betalen voor producten op de Website.

11.2 Om een voucher in te wisselen of een korting toe te passen, moet de

de voucher of kortingscode ingevoerd worden op de betaalpagina van onze bestelling.

11.3 Na het invoeren en toepassen van de voucher of kortingscode wordt de voucher of korting verrekend in het totaalbedrag van je bestelling bij het afrekenen.

12.4 Je kunt slechts één actievoucher of korting per bestelling inwisselen of gebruiken.

11.5 Het bijschrijven van een actievoucher is niet rentedragend en heeft geen geldwaarde.

11.6 Als het tegoed van een promotionele tegoedbon niet voldoende is voor je Bestelling, kun je het verschil betalen via een aparte betaalmethode die beschikbaar is op de Website.

11.7 Als je een kortingsbon gebruikt voor een bestelling die is geretourneerd, krijg je de waarde van de kortingsbon niet terugbetaald. Echter, als

als u voor een deel heeft betaald met een aparte betaalmethode, kan dat deel worden terugbetaald.

12. Toegestaan gebruik

12.1 U mag niet ("Verboden handelingen"):

(a) onze website op enigerlei wijze te gebruiken of handelingen te verrichten die schade aan of aantasting van de website veroorzaken

prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal
frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, posten, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers,

bestaat uit (of verband houdt met) rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

d) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (waaronder scraping, datamining, gegevensextractie of data harvesting) op of met betrekking tot

toegang tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

(e) toegang verkrijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of ander geautomatiseerd middel;

(f) de richtlijnen in het robots.txt-bestand voor onze website schenden;

(g) de door onze website verzamelde gegevens gebruiken voor direct marketingactiviteiten (waaronder e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing of

gebruik van direct mail;

(h) de door onze website verzamelde gegevens gebruiken om
contact op te nemen met een persoon, bedrijf of ander individu of entiteit;

(i) de website te gebruiken of te leiden voor interactie met apparaten, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent

(j) de infrastructuur van de website direct of indirect gebruiken om aanvallen te initiëren, te verspreiden, eraan deel te nemen, te leiden of proberen te hacken of om bandbreedte verslindende, kwaadaardige of potentieel schadelijke netwerkberichten te sturen naar een apparaat, al dan niet van ons;

(k) direct of indirect kopiëren, publiceren, wijzigen, vertalen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen de structuur of broncode van de Website af te leiden of er toegang toe te krijgen (hetzij om afgeleide werken van

broncode te creëren of anderszins);

(l) de Website te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen om een soortgelijk of concurrerend product of dienst te creëren of om een benchmarking of vergelijkend onderzoek van producten uit te voeren
bekend te maken aan derden;

(m) uw toegang tot de Website verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, distribueren of leasen;

(o) de Website beschikbaar stellen aan derden via een privé computernetwerk;

(p) enige inhoud of papieren of digitale kopieën van door ons verstrekte materialen afgedrukt of gekopieerd van de Website, bewerkt of anderszins gewijzigd op enigerlei wijze;

(q) de Website te gebruiken op een manier die bij wet verboden is of de Regels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website zijn verboden

(r) ongepaste verzoeken doen of ongepaste orders plaatsen; of

(s) speculatieve, valse of frauduleuze orders plaatst.

12.2 U erkent dat u aansprakelijk bent jegens ons voor alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven die wij lijden of oplopen als gevolg van of in verband met een verboden
verboden handeling die u hebt uitgevoerd of hebt toegestaan uit te voeren.

12.3 U stemt ermee in om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen nadat u zich ervan bewust bent geworden dat iemand een verboden wet heeft overtreden. U zult ons redelijke assistentie verlenen bij elk onderzoek dat wij kunnen uitvoeren op basis van de informatie die u in dit verband verstrekt.

12.4 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze Website of in verband met onze Website of de Producten:

(a) juist, nauwkeurig, actueel, volledig en niet misleidend is

(b) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving

(c) geen inbreuk maakt op de privacy, bescherming van persoonsgegevens
de vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon schendt; en

(d) niet beledigend, grof, pornografisch, lasterlijk, onbetrouwbaar, misleidend, illegaal of anderszins verwerpelijk is.

12.5 U zult ons onmiddellijk alle documenten of andere informatie verstrekken die wij
vragen om uw identiteit te verifiëren. U zult onmiddellijk alle informatie die u ons verstrekt

bijwerken zodat al uw informatie bij ons te allen tijde volledig en juist is.

12.6 U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw gebruik van de Website en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze wetten naleeft, ongeacht of deze van toepassing zijn op het land waar u woont, de locatie van waaruit u de Website bezoekt of anderszins op basis van uw gegevens.

12.7 Stuur ons een e-mail als u op de hoogte bent van materiaal of activiteiten op onze website die in strijd zijn met deze voorwaarden.

13. website linken

13.1 Links van onze website naar andere websites en bronnen

door derden zijn uitsluitend ter informatie. Links vanaf onze website naar andere websites en bronnen mogen niet worden opgevat als een aanbeveling of

aanbeveling of goedkeuring door ons van die gelinkte websites of bronnen of de informatie die u daarvan verkrijgt.

13.2 U erkent en stemt ermee in dat wij geen rechten of controle hebben over de inhoud van andere websites en bronnen waarnaar op onze website een link is opgenomen of waarnaar op onze website wordt verwezen.

13.3 U mag linken naar onze Website op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

13.4 U mag geen link plaatsen op een manier die enige

affiliatie, autorisatie of goedkeuring door ons impliceert waar deze niet bestaat.

13.5 U mag geen link naar onze website maken op een website die niet uw eigendom is.

13.6 Onze website mag niet in een frame op een andere website worden geplaatst.

website, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze website dan de Home Page.

13.7 Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.

13.8 De website waarnaar u linkt moet in alle opzichten voldoen aan

Voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik (zie sectie 12 hierboven).

13.9 Neem contact met ons op om onze voorafgaande

toestemming te verkrijgen voor links naar onze website die niet voldoen aan dit artikel 13.

14. intellectuele eigendomsrechten

14.1 De code, structuur en organisatie van de Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op de inhoud ervan en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door

toepasselijke wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

14.3 U mag de website en alle inhoud op de website gebruiken

uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en in overeenstemming met deze voorwaarden. De content op de website omvat content met betrekking tot de Producten.

14.4 U stemt ermee in om ons op de hoogte te stellen van elke vermoedelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die ons eigendom zijn.

14.5 U mag onze handelsmerken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt (en nauwkeurig reproduceert) in overeenstemming met artikel 13.

15. Gegevensbescherming

15.1 Ons Privacybeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden

voorwaarden op basis waarvan u onze website kunt bezoeken en gebruiken.

15.2 Wij gebruiken cookies op onze website. We gebruiken ook cookies om bij te houden hoe onze klanten onze website het liefst zien.

Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met ons

gebruik van cookies voor dit doel. Zie voor meer informatie over cookies ons

Privacybeleid.

15.3 Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw instructies van tijd tot tijd en zullen wij passende beveiligingsmaatregelen nemen
om die persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

15.4 Tenzij speciale veiligheidsmaatregelen zijn getroffen of anderszins schriftelijk is overeengekomen, kunnen informatie en documenten die ontstaan in de loop van

de verkoop van de producten door ons worden gedeeld, en in het bijzonder kunnen dergelijke informatie en documenten in elektronische vorm worden gedeeld met al onze

werknemers, functionarissen, adviseurs of beschikbaar zijn voor vertegenwoordigers.

16. Virussen

16.1 Wij garanderen niet dat onze website veilig is of vrij van fouten of virussen.

16.2 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen antivirusprogramma te gebruiken.

16.3 U mag geen misbruik maken van onze website door bewust virussen te introduceren,

Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

16.4 U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze website is verbonden.

16.5 U mag onze website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

16.6 Als wij van mening zijn dat u de bepalingen van deze clausule 16 hebt overtreden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ophouden. We kunnen en zullen

elke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

17 Aansprakelijkheid

17.1 Onder voorbehoud van clausule 17.13 sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor de
voor zover toegestaan door de wet en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door jou of iemand anders als gevolg van:

(a) Inhoud van derden of Gebruikersinhoud;

(b) onze content, en in het bijzonder de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van onze content;

(c) de producten, en in het bijzonder de kwaliteit, afbeeldingen
beschrijving of specificaties, naleving van
beschrijving en redelijke geschiktheid van de producten voor een bepaald doel; en

(d) het vertrouwen op informatie of functies in deze Algemene Voorwaarden of op onze website

Voorwaarden of op onze website;

(e) de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of een deel daarvan, of de toegang wordt onderbroken of is gedeeltelijk of functioneert niet op elk moment; en

(f) enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van enige verplichting door ons, al dan niet met voorafgaande kennisgeving van ons, indien en voor zover de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid buiten onze redelijke controle en telecommunicatiestoringen, stroomstoringen, terrorisme,

brandstofstakingen, zwaar weer, computerstoringen, leveranciersstoringen,
arbeidsgeschillen en afwezigheid van personeel door ziekte of letsel,

en de tijd voor de nakoming van een verplichting waarvan de nakoming wordt beïnvloed, zal dienovereenkomstig worden verlengd.

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (al dan niet contractueel,
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins) voor winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, verlies van besparingen
of voordelen of enige indirecte, speciale of gevolgschade,

zelfs als een dergelijk verlies of een dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was of als de betreffende partij op de hoogte was van de mogelijkheid dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade zou kunnen optreden.

zou kunnen optreden.

17.3 Onze aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit
deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van uw aankoop van Producten van ons onder deze Algemene Voorwaarden), of die niet uitdrukkelijk is uitgesloten onder deze Algemene Voorwaarden, is het hoogste van de volgende bedragen: US$ 1000 of een veelvoud daarvan vijf keer de prijs die u hebt betaald voor de Producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid en is beperkt tot dat bedrag. Het bedrag van deze aansprakelijkheidsbeperking wordt verminderd met het bedrag van eventuele onbetaalde bedragen die u ons verschuldigd bent.

17.4 Elke vordering van een partij wegens contractbreuk, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden moet worden ingediend binnen één jaar na de handeling of nalatigheid waarvan wordt beweerd dat deze het verlies of de kosten heeft veroorzaakt waarop aanspraak wordt gemaakt.

17.5 Behalve voor zover claims wettelijk niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, kunt u geen claim indienen die voortvloeit uit of in verband staat met deze Algemene Voorwaarden tegen een van onze
werknemers, functionarissen, adviseurs of andere vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de nakoming van de relevante verplichtingen.

17.6 Alle verklaringen of garanties, contractueel of niet-contractueel, en alle garanties, voorwaarden, bepalingen, beloften en toezeggingen, geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht, gebruik,

gang van zaken of anderszins (met inbegrip van impliciete garanties van
bevredigende kwaliteit, conformiteit met de beschrijving en
redelijke geschiktheid voor het doel) zijn uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan door de wet.

17.7 Een vordering kan alleen tegen ons (met inbegrip van onze werknemers, functionarissen of adviseurs) worden ingesteld als gevolg van een handeling of nalatigheid. Een handeling of nalatigheid omvat een reeks verwante handelingen of nalatigheden, dezelfde handeling of nalatigheid in een reeks verwante zaken, of soortgelijke handelingen of nalatigheden in een reeks verwante zaken, en omvat alle vorderingen die voortvloeien

voortvloeien uit een relatie.

17.8 De beperkingen in dit Artikel 17 zijn van toepassing op onze totale aansprakelijkheid

jegens u (inclusief enige andere derde partij jegens wie wij aansprakelijk kunnen zijn, met of zonder onze toestemming) met betrekking tot enige Claim,
en u en al deze andere personen kunnen slechts aansprakelijk zijn jegens ons
slechts eenmaal jegens ons aansprakelijk zijn met betrekking tot dezelfde Claim.

17.9 Indien een beperking van aansprakelijkheid van toepassing is, ongeacht het bedrag, geldt de beperking voor de gehele verlening van Diensten of levering van Producten
van producten van ons en zullen er geen afzonderlijke geaggregeerde aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn op u, elke groepsmaatschappij waarvan u deel uitmaakt en alle één Persoon die als Zakelijke Gebruiker wordt genoemd.

17.10 Als wij samen met een andere partij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens u, zijn wij alleen verplicht u het deel te betalen dat redelijkerwijs is toe te schrijven aan onze schuld.

onze fout. Wij zijn niet verplicht om u het deel te betalen dat is toe te schrijven aan de fout van een andere partij waarvoor de andere partij anders aansprakelijk zou zijn.

aansprakelijk zou zijn.

17.11 Onze eventuele aansprakelijkheid jegens u wordt verminderd met het deel waarvoor een andere partij aansprakelijk zou zijn geweest indien ofwel:

(a) u ook een procedure tegen deze andere partij bent begonnen als er een claim was ingediend; of

(b) wij een procedure zouden zijn begonnen of een vordering zouden hebben ingesteld tegen de andere partij krachtens de Civil Liability (Contribution) Ordinance of soortgelijke wetgeving in een ander relevant rechtsgebied.

17.12 Bij de afweging of andere partijen jegens u aansprakelijk zijn, hoeft geen rekening te worden gehouden met het feit dat u mogelijk geen rechtsmiddelen tegen een andere partij kunt aanwenden omdat acties tegen die partij zijn verjaard en de partij niet over de nodige middelen beschikt waarop zij zich beroept.

uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of de andere partij bestaat niet meer.

17.13 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden hebben geen invloed op onze aansprakelijkheid

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;
(b) voor fraude of roekeloze veronachtzaming van professionele verplichtingen; (c) voor enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige relevante jurisdictie.(c) voor enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit in een relevant rechtsgebied; en (d) in alle andere gevallen, voor het niet uitsluiten of beperken van claims, met inbegrip van beperkingen van ons recht om onze aansprakelijkheid te beperken; en

(d) in alle andere gevallen, om onze aansprakelijkheid te beperken tot minder dan het minimumbedrag dat in de omstandigheden vereist is onder enige andere wet- of regelgeving die relevant is voor de Claim; in dit geval wordt dat minimumbedrag geacht

worden beschouwd als een vervanging van het bedrag dat anders van toepassing zou zijn.

17.14 Deze Voorwaarden vormen een uitputtende opsomming van de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor een van beide partijen of een derde partij tegen een van beide partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden.

18 Vrijwaring

18.1 U zult, op verzoek, de Vrijgestelde Partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen, kosten en verliezen van welke aard dan ook geleden of opgelopen door de Vrijgestelde Partijen die voortvloeien uit of in verband staan met

(a) een wezenlijke inbreuk op de bepalingen van deze algemene voorwaarden door jou;

(b) fraude, nalatigheid, wangedrag of roekeloosheid met betrekking tot uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden; en

(c) uw gebruik van onze website.

18.2 Wij hebben het recht om alle redelijkerwijs door ons gemaakte kosten in verband met een vordering tot schadeloosstelling terug te vorderen en al deze kosten moeten
op verzoek verschuldigd zijn.

19. geval van overmacht

19.1 Als een geval van overmacht langer dan een week duurt, kunnen wij de Algemene Voorwaarden onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder andere aansprakelijkheid dan het terugbetalen van het Product waarvoor u al hebt betaald en dat niet is geleverd.

19.2 Wij behouden ons absolute discretie voor met betrekking tot de oplossing die wij toepassen.Het optreden van een geval van overmacht zal van toepassing zijn op de volledige nakoming van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

20. Wijzigingen

20.1 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij stellen u vooraf op de hoogte van wezenlijke wijzigingen die volgens ons een nadelige invloed op u kunnen hebben. Wij stellen u op de hoogte van alle wijzigingen in deze Algemene voorwaarden. De huidige algemene

voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en alle producten die via onze website worden aangeboden.

20.2 Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze website of de aankoop van onze producten.

20.3 Als u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met deze algemene voorwaarden, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming voor een herziening van deze algemene voorwaarden voordat u voor het eerst producten koopt nadat
de wijziging van kracht wordt. Als u uw uitdrukkelijke toestemming en instemming met de herziene voorwaarden niet geeft binnen de door ons aangegeven
door ons gespecificeerde tijd, moet u stoppen met het gebruik van de Website of de aankoop van onze Producten.

21. uw inbreuk

21.1 Onverminderd onze overige rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden, kunt u, indien u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of indien wij redelijkerwijs vermoeden
dat u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze hebt overtreden

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;
(b) uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten; (c) de verwerking van bestellingen stopzetten;
(d) betalingen van u weigeren(e) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;

(f) computers met uw IP-adres de toegang tot onze website ontzeggen;

(g) contact opnemen met één of al uw internetproviders en hen vragen uw toegang tot onze website te blokkeren; of

(h) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins.

21.2 Indien wij uw toegang tot onze website of een deel daarvan opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting, verbod of blokkering te omzeilen.

22. Beëindiging en opschorting

22.1 U mag te allen tijde stoppen met het gebruik van de website.

22.2 Wij mogen de terbeschikkingstelling van de website te allen tijde opschorten, met of zonder oorzaak en met of zonder kennisgeving.

22.3 Onverminderd artikel 22.2 mogen wij uw toegang tot deze website opschorten of beëindigen indien uw gebruik van de website juridische aansprakelijkheid van welke aard dan ook zou veroorzaken of

wettelijke aansprakelijkheid van welke aard dan ook veroorzaakt of riskeert of het gebruik van de website door anderen zou hinderen.

22.4 Indien wij uw toegang tot de Website opschorten of beëindigen, zullen wij trachten u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Desalniettemin kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website onmiddellijk opschorten of beëindigen
en zonder voorafgaande kennisgeving.

22.5 Wij garanderen niet dat onze website altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen onze website onderbreken, opschorten of de

beschikbaarheid van onze website geheel of gedeeltelijk onderbreken, opschorten of intrekken of beperken om zakelijke of operationele redenen. Wij zullen trachten

u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een onderbreking of intrekking. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling in geval van onderbreking, opschorting, intrekking of wijziging van de website.23 Gevolgen van beëindiging

23.1 Bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden vervalt elke verplichting om klantenservice te verlenen onmiddellijk.

23.2 Onder geen enkele omstandigheid zult u enige vordering tegen ons hebben voor compensatie voor verlies van rechten, verlies van goodwill of enig ander verlies als gevolg van beëindiging van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook.

23.3 Beëindiging van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op andere rechten die reeds zijn ontstaan en heeft geen invloed op

De artikelen 17 (Aansprakelijkheid) en 18 (Vrijwaring) blijven na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

24. algemene bepalingen

24.1 U mag uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet overdragen.

24.2 De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, zijn (tenzij anders bepaald) niet overdraagbaar.
in deze Algemene Voorwaarden zijn (tenzij uitdrukkelijk vermeld) cumulatief en niet exclusief van rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen die bij wet of anderszins zijn voorzien.

24.3 Wij besteden de hosting van de Website uit aan een derde partij.

24.4 Indien de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling van deze
24.4 Indien de geldigheid of afdwingbaarheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze wordt beperkt door toepasselijk recht, is een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar voor zover maximaal is toegestaan door dergelijk recht.
toegestaan door dergelijke wetgeving. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke

bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

24.5 Het niet of vertraagd uitoefenen van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel dat door deze Algemene Voorwaarden of door de wet wordt geboden, vormt geen verklaring van afstand van dit recht, deze bevoegdheid of dit rechtsmiddel. Indien wij afstand doen van een schending van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden

vormt dit geen verklaring van afstand van een latere schending van die bepaling of een verklaring van afstand van een schending voorander doel.

24.6 De uitoefening van de rechten van de partijen onder deze
voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

24.7 Deze algemene voorwaarden zijn ten gunste van ons en u en zijn niet bedoeld ten gunste van of afdwingbaar door derden.

25. toepasselijk recht

25.1 Deze Algemene Voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming
vorming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong.

25.2 Elk geschil, controverse, verschil of claim (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging van een of alle van hen met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan en definitief beslecht door arbitrage beheerd door Hongkong die van kracht is op het moment van de indiening van de kennisgeving van arbitrage. De wet van deze arbitrageclausule is de wet van Hongkong. De zetel van het scheidsgerecht is Hongkong.

Het aantal arbiters is één. De arbitrage wordt gevoerd in het Engels.

26 Interpretatie

26.1 In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Contract" uw bestelling voor een of meer Producten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden die wij accepteren in overeenstemming met artikel 4.3;

"Klant" betekent iedere natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de Website;

"Verzendadres" betekent het verzendadres zoals vermeld in de relevante bestelgegevens;"Geschatte Leverdatum" betekent een geschatte leverdatum voor een Bestelling;

"Gebeurtenis van overmacht" betekent elke gebeurtenis of omstandigheid,
die ertoe leidt dat wij niet in staat zijn of vertraging oplopen bij de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden en die te wijten is aan een oorzaak die buiten onze macht ligt en die niet te wijten is aan onze
controle en die niet te wijten is aan ons falen om redelijke zorg uit te oefenen om een dergelijke
zorgvuldigheid te betrachten om een dergelijke tekortkoming of vertraging te voorkomen en omvat oorlog of oorlogsdreiging
van oorlog; overmacht; natuur- of kernrampen; rellen of burgerlijke
of burgerlijke onrust; pandemieën; daden van terrorisme; kwaadwillige beschadiging; brand of overstroming; naleving van een nieuwe wet of bevel van een overheids- of gerechtelijke instantie; sluiting van luchthavens of havens; of commerciële geschillen die geen verband houden met de partij die getroffen wordt door de gebeurtenis of omstandigheid die de opschorting of vertraging van de Werken veroorzaakt;

"Gevrijwaarde Partijen" betekent ons, elke Gelieerde Onderneming en hun respectievelijke functionarissen, werknemers, aannemers en

agenten.

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle intellectuele eigendomsrechten Eigendom, met inbegrip van octrooien, handelsmerken, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen en alle rechten van soortgelijke aard;

"Bestelling" betekent de bestelling die u via onze website Bestelling plaatst om een of meer producten van ons te kopen;

"Orderbevestiging" betekent onze e-mail aan jou ter bevestiging van je Bestelling in overeenstemming met artikel 4.3;

"Payment Service Providers" betekent alle externe betalingsproviders die door ons worden gebruikt voor de verwerking van betalingen;

"Product" betekent een product dat op onze website wordt aangeboden; "Website" betekent de website;

"Website-infrastructuur" betekent al onze systemen (inclusief code) die de Website mogelijk maken, leveren of beschrijven;

26.2 Verwijzingen naar "Artikelen" verwijzen naar de artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

26.3 Koppen zijn uitsluitend bedoeld om het lezen te vergemakkelijken en hebben geen invloed op de interpretatie of constructie van deze Voorwaarden.

26.4 Woorden die het enkelvoud uitdrukken omvatten ook het meervoud en vice versa. Woorden,
die het geslacht uitdrukken, omvatten elk geslacht en verwijzingen naar personen omvatten personen, vennootschappen, bedrijven of partnerschappen.

Stuur ons een e-mail als u vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene Voorwaarden, de Site of de Producten.